Hvad er DHBF

Medlemmer

Bliv medlem

Næste møde

Mødereferater

Links

Rescourcer

Kontakt
DHBF
Dansk HåndBrygger Forbund

Bliv medlem!

M
edlemskab af DHBF er fuldstændigt uafhængigt af medlemskab af andre foreninger eller sammenslutninger. Det opfordres dog, at medlemmernes medlemmer er medlem af Danske Ølentusiaster (ingen krav)!
Medlemskab af DHBF er tilgængeligt for øllaug, ølklubber, ølforeninger og lignede!

For at være medlem af DHBF, email gerne: info@dhbf.org !