Hvad er DHBF

Medlemmer

Bliv medlem

Næste møde

Mødereferater

Links

Rescourcer

Kontakt
DHBF
Dansk HåndBrygger Forbund

Lørdag den 6. februar 2010 mødtes fire bryggerlaug, med samme interesse: bryg øl og drik det! Efter nogle hyggelige timer blev der fastslået at der er behov for fælles fodslaw! (det er vist jysk)! Der eksisterer mange øllaug og ølforeninger i Danmark. De brygger øl på foreningsbasis, lige som de fire stiftende bryghuse.

- DHFB
's formål er at forestå håndbryggernes interesser.
- DHBF skal være et forbund uden bureaukrati. Med andre ord, et forbund uden vedtægter, regnskab, eller bestyrelse! 
- DHBF har til sigte at holde mindst to møder om året! Det er de deltagende bryggerlaug (eller bryghuse, foreninger mm.) der indkalder til møde, på skift. Møderne er uden dagsorden, dog er hensigten at der drøftes fælles interesser angående håndbrygning!
- Aktuelle emner drøftes uformelt på tværs af DHBF's medlemmer!
- Det er gratis at være medlem af DHBF!
-
At være medlem af DHBF er uden forpligtigelse af nogen art!

Højt skum!
m.v.h.
Ingen bestyrelse!