Hvad er DHBF

Medlemmer

Bliv medlem

Næste møde

Mødereferater

Links

Rescourcer

Kontakt
DHBF
Dansk HåndBrygger Forbund

Lovgivningen


I 2009 har SKAT stillet krav om virksomhedsregistrering til adskillige bryggerlaug og foreninger. Registreringen skulle have til formål at muliggør betaling af afgift for håndbrygget øl. Selvom øllet var til eget forbrug. Denne registrering ville medføre diverse andre krav, så som pantregistrering, krav til egen kontrol m,m,
Efter SKATs kontrolbesøg hos flere bryggerlaug og foreninger, og en lang korrespondance med SKAT er der i 2009 kommet en lovændring som stadfæster en gammel gældende praksis. Det er tilladt at brygge øl til eget forbrug, uden nogen form for afgift.
Klik på nedenstående links for at læs mere om loven og hvordan den kom i stand.

Håndbryggerne jagtet af SKAT
En artikel i ØlentusiasteN  nr.52 (2009)

Løvforslaget L206
F
remsat den 4. maj 2009, og vedtaget den 28. maj 2009

Spørgsmål til lovforslaget under behandlingen i Folketinget

Svar fra Skatteministeren

Spørgsmål fra Bryggeriforeningen og svar fra Skatteministeren